☰

Om oss

Välkommen till Varavild! Jag är Peter Friebel, tracker och guide. Jag började Varavild för att hjälpa människor att återuppliva sin anslutning till Självet och Naturen. Vi är alla villkorslöst kopplade till Naturen. Ändå gör inte vår moderna kultur mycket för att stimulera oss att vårda och utveckla den rikedom av medfödda förmågor och egenskaper som är del av denna kopplingen.

Men är du inte lite nyfiken på vad de är och hur de kan berika ditt dagliga liv? Genom att väcka och utveckla dessa förmågor kommer du automatiskt att ansluta till Naturen och det sanna Självet igen.

I stället för att ständigt välja mellan det ena eller det andra, varför inte släppa förvirringen och dömande som orsakas av dualiteter? Varför inte återknyta kontakten med kärnan av vad det är att vara människa? Detta kallas "living the Beauty Way". "The Beauty Way" kringgår behovet av att använda filosofi, politik, teknik och vetenskap som verktyg!

Jag hoppas att ovanstående resonerar någonstans djupt inom dig eftersom detta koncept har varit med oss och alla andra levande varelser från första början. Det är den gemensamma nämnaren för allt liv i Balans.

Vi bör anamma The Beauty Way i våra personliga liv så att vi blir lyckligare och mer balanserade människor. Vi bör också anamma det i våra företag och organisationer så att de blir inkubatorer för syfte och inte våra drömmars fängelser. Men mest av allt bör vi anamma det i våra skolor så att framtiden kommer att bli ljusare.

Men hur ska man börja med en sådan omvandling? Vi börjar med att bli trackers igen! Spårning och allomfattande närvaro/naturvakenhet (Awareness) är grundläggande mänskliga färdigheter som vårdar vår anslutning och kommunikation med Naturen. De kräver att vi släpper dualitet och bagateller och att vi, som tomma koppar, vågar ta steget ut på "The Learning Trail". Detta blir början på den mest fantastiska och livsförändrande resa du kan tänka dig: Discovering (Your) Hidden Nature and The Beauty Way!

Old Way vs Civilised Way

Jag behöver ibland ange skillnaden i tänkesättet, filosofier, vanor och praxis mellan pre-jordbruks människor och så kallade civiliserade människor. Jag valde att använda begreppen "Old Way" och "Civilised Way". Med Old Way menar jag inte mindre utvecklade eller föråldrade. Jag menar helt enkelt det levnadssätt och den världsåskådning, från innan vi bytte från att leva i grupp till att leva individuella liv. Än idag finns det fortfarande Old Way människor men väldigt få faktiskt. Med civiliserade menar jag inte mer utvecklade eller på något sätt bättre än ociviliserat. Med civiliserade menar jag linjär, mycket strukturerad, baserat på tvingande makt i stället för personlig makt och styrd av människocentrerade filosofier, religioner och etik i motsats till de cirkulära, djupt ekologiska icke människocentrerade filosofier, andlighet och etik som kännetecknar Old Way människor.

Guidning vs Undervisning

Moderna undervisningsmodeller försöker att få alla elever på en vis nivå i samma uppsättning färdigheter. En mycket bättre metod är att identifiera talanger i varje enskild elev och optimera hans / hennes personliga utveckling. Denna metod är faktiskt en "Old Way living skill" och har funnits i alla tider. Det kallas för mentorskap eller guidning. Guidens eller mentorns mål är att vägleda de sökande (de som söker visdom) i att upptäcka och uppleva saker som de vill behärska, att vägleda dem i att hitta de rätta frågorna i stället för att ge alla enkla svar. Varaktig lärande finns i frågorna inte i svaren. Guiden är på samma väg som de sökande: The Learning Trail, och lär sig av dem också eftersom de ser med andra ögon. Denna modell kan anpassas till alla tänkbara kulturer och passar alla typer av personer med alla typer av förmågor.

Detta är anledningen till att jag anammar den tidlösa Old Way living skill guidning!

Copyright © 2011-2017 VaraVild.